Πολιτική απορρήτου

Κατά την πλοήγησή σας στο δικτυακό τόπο της Fagron Hellas, για την πληρέστερη ενημέρωση σας και αξιοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του δικτυακού τόπου, σας δίνουμε την επιλογή να αναγράψετε στις φόρμες- αιτήσεις που θα συναντήσετε (π.χ.: εγγραφή newsletter), κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Εάν επιλέξετε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία που θα συναντήσετε, τότε αναγνωρίζετε, ότι τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους συντελεστές της Fagron Hellas. Η εταιρεία μας, δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή διοχέτευση των στοιχείων αυτών σε τρίτους χωρίς την άδειά σας - με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση πρόσβασης στα στοιχεία αυτά επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης σε επιταγές των Αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με τους ορισμούς της Iσχύουσας Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αιτήσεις-φόρμες, αναφέρονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης και εγγραφής νέου μέλους. Μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορείτε αντίστοιχα να επικοινωνείτε με τους συντελεστές της εταιρείας μας, και να επιτυγχάνετε μια πληρέστερη ενημέρωση γύρω από προϊόντα ενδιαφέροντος σας.

Ο κύριος σκοπός συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, επικεντρώνεται στην διάγνωση μέσω των γενικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τα στοιχεία, που εκουσίως μας παρέχετε, των ιδιαίτερων προσανατολισμών σας γύρω από ζητήματα γενικής φύσης, ώστε η χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις δικές σας ανάγκες. Περαιτέρω, η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται για λόγους στατιστικής επισκόπησης και μελέτης, στα πλαίσια μιας προσπάθειας διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της εμπορικής, διαφημιστικής πολιτικής, που ακολουθούμε.

Έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σας ή ολικής ανάκλησης της συνδρομής σας στις ανωτέρω υπηρεσίες οποτεδήποτε, εκδηλώνοντας την επιθυμία σας με ένα email στο info@fagron.gr και θέμα διαγραφή.