Πολιτική απορρήτου

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να παρέχει διαφάνεια σχετικά με την άποψη της Fagron όσον αφορά το απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι η Fagron διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα με προσοχή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και στη δημιουργία καινοτόμων εξατομικευμένων προϊόντων φαρμακευτικής περίθαλψης, προκειμένου να διευρυνθούν οι θεραπευτικές επιλογές των συνταγογράφων παγκοσμίως. Ως η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της παρασκευής φαρμακευτικών σκευασμάτων, υποστηρίζουμε το μοναδικό σημείο πώλησης εξατομικευμένων φαρμάκων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Προκειμένου να επιτύχουμε, πιστεύουμε ακράδαντα στην αποστολή μας ήτοι να ηγηθούμε της μελλοντικής εξέλιξης του compounding (παρασκευής γαληνικών φαρμάκων). “Ο πελάτης είναι No.1” είναι η σημαντικότερη αξία της Fagron, που σημαίνει ότι πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον των πελατών. Η αξία αυτή ισχύει και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η "διαφάνεια" αποτελεί έναν από τους ενδοεταιρικούς μας κανόνες που μεταφράζεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρέχοντας μια σαφή και κατανοητή εξήγηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.


Η Fagron επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων (στο εξής καλούμενα: υποκείμενα δεδομένων):

 

  • Πελάτες,
  • Προμηθευτές,
  • Ιστότοπος & χρήστες ηλεκτρονικού καταστήματος,
  • Επισκέπτες ιστοσελίδας,
  • Επισκέπτες,
  • Υπάλληλοι & αιτούντες, που δεν περιλαμβάνονται στους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακάτω. Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή / και ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Fagron επικοινωνήστε με ένα email στο info@fagron.gr