Μήνυμα σφάλματος

Για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων Fagron Compounding Matters θα πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης σας εδώ. Εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης για την ιστοσελίδα της Fagron Hellas και το webshop μπορείτε να εγγραφείτε.

Indications

Acne
Ageing skin
Alcohol dependence
Alopecia
Angina pectoris
Anxiety & panic disorders
Asthma & COPD
Biliary cirrhosis
Bradycardia
Candidiasis
Cardiac arrhythmias
Cystinuria
Depression
Diabetic nephropathy
Diarrhoea
Dyspepsia
Eczema
Effluvium
Epilepsy
Gallstones
Glaucoma
Gout
Heart failure
Hemorrhoids
Hepatitis
Hidradenitis suppurativa
Hyperaldosteronism
Hyperlipidaemia
Hyperpigmentation
Hypertension
Hyperthyroidism
Hyperuricaemia
Hypopigmentation
Hypothyroidism
Indication 324275
Infections
Inflammatory bowel disease
Insomnia
Jet lag
Juvenile idiopathic arthritis
Lead poisoning
Leprosy
Leukaemia
Malaria
Malignancies
Migraine
Myocardial infarction
Nausea & vomiting
Neonatal apnoea
Neuropathy
Nocturnal enuresis
Oedema
Oesophageal reflux
Opioid dependence
Oral corticosteroid
Oral mucositis
Organ and tissue transplantation
Osteoarthritis
Overactive bladder
Pain
Parkinson's disease
Peptic ulcers
Promote weight gain
Psoriasis
Psychoses
Pulmonary arterial hypertension
Rheumatoid arthritis
Rosacea
Scabies
Scars
Sedation
Spasms
Systemic fungal infections
Thromboembolism
Toxoplasmosis
Transplantation
Tuberculosis
Urinary-tract infections
Vascular disorders
Vitamin deficiencies
Wilson's disease
Xerosis