Μήνυμα σφάλματος

Για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων Fagron Compounding Matters θα πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης σας εδώ. Εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης για την ιστοσελίδα της Fagron Hellas και το webshop μπορείτε να εγγραφείτε.

Formulas

17-alpha-estradiol 0.025 - 0.05% in Espumil™
17-alpha-estradiol 0.025 - 0.05% in Fitalite™
17-alpha-estradiol 0.025 - 0.05% in Seraqua™
17-alpha-estradiol 0.025 - 0.05% in TrichoFoam™
17-alpha-estradiol 0.025 - 0.05% in TrichoSol™
17-alpha-estradiol 0.05% and minoxidil 5% in Espumil™
Acetaminophen (paracetamol) 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Acetaminophen (paracetamol) 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Acetaminophen (paracetamol) 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Acetazolamide 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Acetazolamide 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Acetazolamide 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Allopurinol 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Allopurinol 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Allopurinol 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Aloe vera extract 0.5 - 10% in Emolivan™
Aloe vera extract 0.5 - 10% in Nourilite™
Aloe vera extract 0.5 - 10% in Nourisil™
Aloe vera extract 0.5 - 10% in Seraqua™
Aloe vera extract 0.5 - 10% in Versatile™
Aloe vera extract 0.5 - 10% in Versatile™ Rich
Aloe vera extract 0.5 - 5% in Fitalite™
Aloe vera extract 0.5 - 8% in Nourivan™ Antiox
Alpha bisabolol 0.5 - 1% in Nourilite™
Alpha bisabolol 0.5 - 1% in Seraqua™
Alpha bisabolol 0.5 - 5% in Emolivan™
Alpha bisabolol 0.5 - 5% in Fitalite™
Alpha bisabolol 0.5 - 5% in Nourivan™ Antiox
Alpha bisabolol 0.5 - 5% in Versatile™
Alpha bisabolol 0.5 - 5% in Versatile™ Rich
Alprazolam 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Alprazolam 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Alprazolam 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Amiodarone HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Amiodarone HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Amiodarone HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Amitriptyline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Amitriptyline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Amitriptyline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Amlodipine (as besylate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Amlodipine (as besylate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Amlodipine (as besylate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Ammonium lactate 1 - 10% in Versatile™
Ammonium lactate 1 - 10% in Versatile™ Rich
Ammonium lactate 1 - 12% in Emolivan™
Ammonium lactate 1 - 12% in Nourilite™
Ammonium lactate 1 - 8% in Nourivan™ Antiox
Arginine HCl 2.5% in Emolivan™
Arginine HCl 2.5% in Nourilite™
Arginine HCl 2.5% in Nourivan™ Antiox
Arginine HCl 2.5% in Versatile™
Arginine HCl 2.5% in Versatile™ Rich
Ascorbic acid (vit. C) 5 - 10% in Seraqua™
Ascorbic acid (vit. C) 5 - 15% in Nourisil™
Ascorbic acid (vit. C) 5 - 15% in Nourivan™ Antiox
Ascorbic acid (vit. C) 5 - 15% in Versatile™
Ascorbic acid (vit. C) 5 - 15% in Versatile™ Rich
Ascorbic acid (vit. C) 5% in Nourilite™
Atenolol 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Atenolol 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Atenolol 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Atenolol 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Atenolol 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Atenolol 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Atropine sulfate 0.1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Atropine sulfate 0.1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Atropine sulfate 0.1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Azathioprine 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Azathioprine 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Azathioprine 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Azelaic acid 10 - 20% in Fitalite™
Azelaic acid 10 - 20% in Versatile™
Azelaic acid 10 - 20% in Versatile™ Rich
Baclofen 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Baclofen 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Baclofen 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Baclofen 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Baclofen 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Baclofen 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Benzoyl peroxide 2.5 - 10% in Nourilite™
Benzoyl peroxide 2.5 - 10% in Versatile™
Benzoyl peroxide 2.5 - 10% in Versatile™ Rich
Benzoyl peroxide 2.5 - 5% in Fitalite™
Benzyl benzoate 25% in Emolivan™
Benzyl benzoate 25% in Nourilite™
Benzyl benzoate 25% in Versatile™
Betamethasone dipropionate 0.05% in TrichoFoam™
Betamethasone dipropionate 0.05% in TrichoSol™
Betamethasone diproprionate 0.05% in Emolivan™
Betamethasone diproprionate 0.05% in Fitalite™
Betamethasone diproprionate 0.05% in Nourilite™
Betamethasone diproprionate 0.05% in Nourivan™ Antiox
Betamethasone diproprionate 0.05% in Occluvan™
Betamethasone diproprionate 0.05% in Versatile™
Betamethasone diproprionate 0.05% in Versatile™ Rich
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Emolivan™
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Fitalite™
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Nourilite™
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Nourivan™ Antiox
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Occluvan™
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Versatile™
Betamethasone valerate 0.025 - 0.1% in Versatile™ Rich
Betamethasone valerate 0.1% in TrichoFoam™
Betamethasone valerate 0.1% in TrichoSol™
Biotin 0.5 - 2% in TrichoSol™
CafeiSome™ 1 - 5% in TrichoFoam™
CafeiSome™ 1 - 5% in TrichoSol™
Caffeine 1 - 2% and minoxidil 5% in Espumil™
Caffeine 1 - 2% in Espumil™
Caffeine 1 - 2% in Fitalite™
Caffeine 1 - 2% in Nourilite™
Caffeine 1 - 2% in Nourivan™ Antiox
Caffeine 1 - 2% in Seraqua™
Caffeine 1 - 2% in TrichoFoam™
Caffeine 1 - 2% in TrichoSol™
Caffeine 1 - 2% in TrichoWash™
Caffeine 1 - 2% in Versatile™
Caffeine 1 - 2% in Versatile™ Rich
Caffeine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Caffeine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Caffeine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Captopril 0.8 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Captopril 0.8 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Captopril 0.8 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Carbamazepine 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Carbamazepine 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Carbamazepine 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Carvedilol 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Carvedilol 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Carvedilol 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Carvedilol 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Carvedilol 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Carvedilol 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Celecoxib 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Celecoxib 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Celecoxib 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Cetirizine HCl 1 - 2% in TrichoFoam™
Cetirizine HCl 1 - 2% in TrichoSol™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Emolivan™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Fitalite™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Nourilite™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Nourisil™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Nourivan™ Antiox
Chamomile extract 0.5 - 5% in Occluvan™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Seraqua™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Versatile™
Chamomile extract 0.5 - 5% in Versatile™ Rich
Chloral hydrate 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Chloral hydrate 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Chloral hydrate 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Chloroquine phosphate 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Chloroquine phosphate 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Chloroquine phosphate 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Cholecalciferol (vit. D3) 50,000 IU/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Cholecalciferol (vit. D3) 50,000 IU/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Cholecalciferol (vit. D3) 50,000 IU/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Ciclopirox olamine 1% in Emolivan™
Ciclopirox olamine 1% in Fitalite™
Ciclopirox olamine 1% in Nourivan™ Antiox
Ciclopirox olamine 1% in Occluvan™
Ciclopirox olamine 1% in Versatile™
Ciclopirox olamine 1% in Versatile™ Rich
Ciclopirox olamine 1.5% in TrichoWash™
Ciprofloxacin HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ciprofloxacin HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ciprofloxacin HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Clindamycin HCl 1 - 3% in Fitalite™
Clindamycin HCl 1 - 3% in Nourilite™
Clindamycin HCl 1 - 3% in Nourisil™
Clindamycin HCl 1 - 3% in Versatile™
Clindamycin HCl 1 - 3% in Versatile™ Rich
Clobetasol propionate 0.05% and minoxidil 5% in Espumil™
Clobetasol propionate 0.05% in Emolivan™
Clobetasol propionate 0.05% in Espumil™
Clobetasol propionate 0.05% in Fitalite™
Clobetasol propionate 0.05% in Nourilite™
Clobetasol propionate 0.05% in Nourivan™ Antiox
Clobetasol propionate 0.05% in Occluvan™
Clobetasol propionate 0.05% in Seraqua™
Clobetasol propionate 0.05% in TrichoCream™
Clobetasol propionate 0.05% in TrichoFoam™
Clobetasol propionate 0.05% in TrichoSol™
Clobetasol propionate 0.05% in Versatile™
Clobetasol propionate 0.05% in Versatile™ Rich
Clomipramine HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Clomipramine HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Clomipramine HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Clonazepam 0.2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Clonazepam 0.2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Clonazepam 0.2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Clonidine hydrochloride 0.1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Clonidine hydrochloride 0.1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Clopidogrel (as bisulfate) 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Clopidogrel (as bisulfate) 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Clopidogrel (as bisulfate) 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Clotrimazole 1 - 2% in Emolivan™
Clotrimazole 1 - 2% in Fitalite™
Clotrimazole 1 - 2% in Nourilite™
Clotrimazole 1 - 2% in Versatile™
Clotrimazole 1 - 2% in Versatile™ Rich
Cloxacillin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Cloxacillin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Cloxacillin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Clozapine 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Clozapine 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Clozapine 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Coal tar crude 1 - 10% in Emolivan™
Coal tar crude 1 - 10% in Nourilite™
Coal tar crude 1 - 10% in Occluvan™
Coal tar crude 1 - 10% in Versatile™
Coal tar crude 1 - 10% in Versatile™ Rich
Coal tar solution 5 - 10% in Occluvan™
Coal tar solution 5 - 10% in Versatile™
Coal tar solution 5 - 10% in Versatile™ Rich
Coal tar solution 5 - 20% in Emolivan™
Coal tar solution 5 - 20% in Nourilite™
Cyanocobalamin 0.07% in Emolivan™
Cyanocobalamin 0.07% in Fitalite™
Cyanocobalamin 0.07% in Nourilite™
Cyanocobalamin 0.07% in Nourivan™ Antiox
Cyanocobalamin 0.07% in Occluvan™
Cyanocobalamin 0.07% in Seraqua™
Cyanocobalamin 0.07% in Versatile™
Cyanocobalamin 0.07% in Versatile™ Rich
Cyclosporine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Cyclosporine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Cyclosporine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Cyproterone acetate 0.5 - 1% in TrichoFoam™
Cyproterone acetate 0.5 - 1% in TrichoSol™
D-Panthenol 0.5 - 5% in TrichoCond™
D-Panthenol 0.5 - 5% in TrichoSerum™
D-Panthenol 0.5 - 5% in TrichoWash™
Dapsone 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Dapsone 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Dapsone 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Darunavir 20 mg and Cobicistat 3.75 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Darunavir 20 mg and Cobicistat 3.75 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Darunavir 20 mg and Cobicistat 3.75 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Desonide 0.05 - 0.1% in Emolivan™
Desonide 0.05 - 0.1% in Fitalite™
Desonide 0.05 - 0.1% in Nourilite™
Desonide 0.05 - 0.1% in Nourivan™ Antiox
Desonide 0.05 - 0.1% in Occluvan™
Desonide 0.05 - 0.1% in Versatile™
Desonide 0.05 - 0.1% in Versatile™ Rich
Desoximetasone 0.25% in Emolivan™
Desoximetasone 0.25% in Fitalite™
Desoximetasone 0.25% in Nourilite™
Desoximetasone 0.25% in Nourivan™ Antiox
Desoximetasone 0.25% in Occluvan™
Desoximetasone 0.25% in Versatile™
Desoximetasone 0.25% in Versatile™ Rich
Dexamethasone 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Dexamethasone 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Dexamethasone 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Emolivan™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Fitalite™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Nourilite™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Nourisil™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Nourivan™ Antiox
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Occluvan™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Seraqua™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Versatile™
Dexpanthenol 0.5 - 5% in Versatile™ Rich
Diclofenac sodium 3% in Emolivan™
Diclofenac sodium 3% in Nourilite™
Diclofenac sodium 3% in Seraqua™
Diclofenac sodium 3% in Versatile™
Diclofenac sodium 3% in Versatile™ Rich
Diclofenac sodium 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Diclofenac sodium 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Diclofenac sodium 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Emolivan™
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Fitalite™
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Nourilite™
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Nourivan™ Antiox
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Occluvan™
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Versatile™
Diflucortolone valerate 0.1 - 0.3% in Versatile™ Rich
Diltiazem HCl 12 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Diltiazem HCl 12 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Diltiazem HCl 12 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Dipyridamole 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Dipyridamole 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Dipyridamole 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Dithranol 0.05 - 3% in Emolivan™
Dithranol 0.05 - 3% in Nourivan™ Antiox
Dithranol 0.05 - 3% in Occluvan™
Dithranol 0.05 - 3% in Versatile™
Dithranol 0.05 - 3% in Versatile™ Rich
Domperidone 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Domperidone 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Domperidone 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Doxycycline 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Doxycycline 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Doxycycline 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Doxycycline 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Doxycycline 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Doxycycline 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Dutasteride 0.25% in TrichoFoam™
Dutasteride 0.25% in TrichoSol™
Enalapril maleate 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Enalapril maleate 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Enalapril maleate 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Erythromycin 0.5 - 4% in Fitalite™
Erythromycin 0.5 - 4% in Nourilite™
Erythromycin 0.5 - 4% in Nourivan™ Antiox
Erythromycin 0.5 - 4% in TrichoOil™
Erythromycin 0.5 - 4% in Versatile™
Erythromycin 0.5 - 4% in Versatile™ Rich
Esomeprazole magnesium 3 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Estrone 0.01 - 0.05% in TrichoSol™
Ethambutol 2 HCl 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ethambutol 2 HCl 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ethambutol 2 HCl 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Ethambutol 2 HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ethambutol 2 HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ethambutol 2 HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Finasteride 0.1% in Espumil™
Finasteride 0.1% in Seraqua™
Finasteride 0.1% in TrichoFoam™
Finasteride 0.1% in TrichoSol™
Finasteride 0.25% in TrichoFoam™
Finasteride 0.25% in TrichoSol™
Flecainide acetate 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Flecainide acetate 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Flecainide acetate 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Emolivan™
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Fitalite™
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Nourilite™
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Nourivan™ Antiox
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Occluvan™
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Versatile™
Fluocinolone acetonide 0.01 - 0.1% in Versatile™ Rich
Fluoxetine hydrochloride 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Fluoxetine hydrochloride 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Fluoxetine hydrochloride 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Fluoxetine hydrochloride 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Fluoxetine hydrochloride 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Fluoxetine hydrochloride 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Folic acid 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Folic acid 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Folic acid 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Formula 321365
Furosemide 10 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Gabapentin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Gabapentin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Gabapentin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Glutamine 250 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Glutamine 250 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Glutamine 250 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Glycerol 0.5 - 20% in Emolivan™
Glycerol 0.5 - 20% in Nourilite™
Glycerol 0.5 - 20% in Nourisil™
Glycerol 0.5 - 20% in Occluvan™
Glycerol 0.5 - 20% in Seraqua™
Glycerol 0.5 - 20% in Versatile™
Glycerol 0.5 - 20% in Versatile™ Rich
Glycerol 0.5 - 5% in Fitalite™
Glycerol 0.5 - 8% in Nourivan™ Antiox
Glycolic acid (from solution) 5 - 15% in Fitalite™
Glycolic acid (from solution) 5 - 15% in Nourilite™
Glycolic acid (from solution) 5 - 15% in Nourivan™ Antiox
Glycolic acid (from solution) 5 - 15% in Seraqua™
Glycolic acid (from solution) 5 - 15% in Versatile™
Glycolic acid (from solution) 5 - 15% in Versatile™ Rich
Glycolic acid 5 - 15% in Fitalite™
Glycolic acid 5 - 15% in Nourilite™
Glycolic acid 5 - 15% in Nourivan™ Antiox
Glycolic acid 5 - 15% in Seraqua™
Glycolic acid 5 - 15% in Versatile™
Glycolic acid 5 - 15% in Versatile™ Rich
Glycopyrrolate (glycopyrronium bromide) 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Glycopyrrolate (glycopyrronium bromide) 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Glycopyrrolate (glycopyrronium bromide) 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Griseofulvin 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Griseofulvin 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Griseofulvin 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Haloperidol 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Haloperidol 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Haloperidol 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hyaluronic acid 0.2 - 2.5% in Nourisil™
Hyaluronic acid 0.2 - 2.5% in Occluvan™
Hydralazine HCl 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydralazine HCl 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Hydralazine HCl 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydrochlorothiazide 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydrochlorothiazide 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Hydrochlorothiazide 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydrochlorothiazide 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydrochlorothiazide 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Hydrochlorothiazide 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Emolivan™
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Fitalite™
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Nourilite™
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Nourivan™ Antiox
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Occluvan™
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Versatile™
Hydrocortisone 0.25 - 2.5% in Versatile™ Rich
Hydrocortisone 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydrocortisone 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Hydrocortisone 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydrocortisone 1% in TrichoCream™
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Emolivan™
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Fitalite™
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Nourilite™
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Nourivan™ Antiox
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Occluvan™
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Versatile™
Hydrocortisone acetate 0.25 - 2.5% in Versatile™ Rich
Hydrocortisone acetate 0.5 - 1% in TrichoSol™
Hydrocortisone butyrate 0.1% in TrichoFoam™
Hydrocortisone butyrate 0.1% in TrichoSol™
Hydrocortisone hemisuccinate 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydrocortisone hemisuccinate 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Hydrocortisone hemisuccinate 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydrocortisone sodium phosphate 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydrocortisone sodium phosphate 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Hydrocortisone sodium phosphate 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydroquinone 2 - 10% in Nourivan™ Antiox
Hydroxychloroquine sulfate 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydroxychloroquine sulfate 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Hydroxychloroquine sulfate 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Hydroxychloroquine sulfate 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
IGrantine-F1™ 0.1 - 5% in TrichoCream™
IGrantine-F1™ 0.1 - 5% in TrichoFoam™
IGrantine-F1™ 0.1 - 5% in TrichoSol™
Imipramine HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Imipramine HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Imipramine HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Isoniazid 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Isoniazid 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Isoniazid 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Itraconazole 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Itraconazole 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Itraconazole 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Ketoconazole 2% in Emolivan™
Ketoconazole 2% in Espumil™
Ketoconazole 2% in Fitalite™
Ketoconazole 2% in Nourilite™
Ketoconazole 2% in Seraqua™
Ketoconazole 2% in TrichoFoam™
Ketoconazole 2% in TrichoSol™
Ketoconazole 2% in TrichoWash™
Ketoconazole 2% in Versatile™
Ketoconazole 2% in Versatile™ Rich
Ketoconazole 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ketoconazole 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ketoconazole 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Ketoprofen 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ketoprofen 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ketoprofen 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Kojic acid 1 - 4% in Fitalite™
Kojic acid 1 - 4% in Nourilite™
Kojic acid 1 - 4% in Nourivan™ Antiox
Kojic acid 1 - 4% in Seraqua™
L-carnitin L-Tartrate 2% in TrichoWash™
Labetalol HCl 40 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Labetalol HCl 40 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Labetalol HCl 40 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Lactic acid 1 - 10% in Emolivan™
Lactic acid 1 - 20% in Fitalite™
Lactic acid 1 - 20% in Nourilite™
Lactic acid 1 - 20% in Seraqua™
Lactic acid 1 - 20% in Versatile™ Rich
Lactic acid 1 - 20%% in Versatile™
Lamotrigine 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Lamotrigine 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Lamotrigine 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Lansoprazole 3 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Latanoprost 0.005% and minoxidil 5% in Espumil™
Latanoprost 0.005% in Espumil™
Latanoprost 0.005% in Fitalite™
Latanoprost 0.005% in Seraqua™
Latanoprost 0.005% in TrichoCream™
Latanoprost 0.005% in TrichoFoam™
Latanoprost 0.005% in TrichoSol™
Levodopa 10 mg and carbidopa 2.5 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Levodopa 10 mg and carbidopa 2.5 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Levodopa 10 mg and carbidopa 2.5 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Levodopa 5 mg and carbidopa 1.25 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Levodopa 5 mg and carbidopa 1.25 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Levodopa 5 mg and carbidopa 1.25 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Levofloxacin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Levofloxacin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Levofloxacin 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Levothyroxine Sodium (T4) 25 microgram/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Levothyroxine Sodium (T4) 25 microgram/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Levothyroxine Sodium (T4) 25 microgram/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Lidocaine 0.5 - 10% in Nourisil™
Lidocaine 0.5 - 5% in Occluvan™
Lidocaine HCl 0.5 - 10% in Nourilite™
Lidocaine HCl 0.5 - 10% in Nourivan™ Antiox
Lidocaine HCl 0.5 - 10% in Seraqua™
Lidocaine HCl 0.5 - 10% in Versatile™
Lidocaine HCl 0.5 - 10% in Versatile™ Rich
Lidocaine HCl 0.5 - 5% in Emolivan™
Lisinopril (as dihydrate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Lisinopril (as dihydrate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Lisinopril (as dihydrate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Lomustine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Lomustine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Lomustine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Lomustine 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Lomustine 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Lomustine 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Loperamide HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Loperamide HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Loperamide HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Lorazepam 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Lorazepam 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Lorazepam 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Mebeverine HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Mebeverine HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Mebeverine HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Melatonin 0.0033 - 0.1% in Espumil™
Melatonin 0.0033 - 0.1% in Fitalite™
Melatonin 0.0033 - 0.1% in Seraqua™
Melatonin 0.0033 - 0.1% in TrichoFoam™
Melatonin 0.0033 - 0.1% in TrichoSol™
Melatonin 3 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Melatonin 3 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Melatonin 3 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Menthol 0.33% in Solydra™
Menthol 1 - 3% in Emolivan™
Menthol 1 - 3% in Espumil™
Menthol 1 - 3% in Fitalite™
Menthol 1 - 3% in Nourisil™
Menthol 1 - 3% in Nourivan™ Antiox
Menthol 1 - 3% in Occluvan™
Menthol 1 - 3% in Seraqua™
Menthol 1 - 3% in Versatile™
Menthol 1 - 3% in Versatile™ Rich
Mercaptopurine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Mercaptopurine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Mercaptopurine 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Methadone HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Methadone HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Methadone HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Methotrexate 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Methotrexate 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Methotrexate 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Methyldopa 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Methyldopa 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Methyldopa 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Metoprolol tartrate 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Metoprolol tartrate 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Metoprolol tartrate 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Metronidazole 0.5 - 3% in Fitalite™
Metronidazole 0.5 - 3% in Nourilite™
Metronidazole 0.5 - 3% in Seraqua™
Metronidazole 0.5 - 3% in Versatile™
Metronidazole 0.5 - 3% in Versatile™ Rich
Metronidazole benzoate 80 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Metronidazole benzoate 80 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Metronidazole benzoate 80 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Midazolam (as HCl) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Midazolam (as HCl) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Midazolam (as HCl) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Minocycline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Minocycline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Minocycline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Minoxidil 2 - 5% in Espumil™
Minoxidil 2 - 5% in Fitalite™
Minoxidil 2 - 5% in Seraqua™
Minoxidil 2 - 5% in TrichoFoam™
Minoxidil 2 - 5% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and 17-alpha-estradiol 0.05% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and Betamethasone valerate 0.1% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and Clobetasol propionate 0.05% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and Dutasteride 0.1% in TrichoFoam™
Minoxidil 5% and Dutasteride 0.1% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and Finasteride 0.1% in TrichoFoam™
Minoxidil 5% and Finasteride 0.1% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and Hydrocortisone butyrate 0.1% in TrichoSol™
Minoxidil 5% and Latanoprost 0.005% in TrichoFoam™
Minoxidil 5% and Latanoprost 0.005% in TrichoSol™
Mometasone furoate 0.1% in Emolivan™
Mometasone furoate 0.1% in Fitalite™
Mometasone furoate 0.1% in Nourilite™
Mometasone furoate 0.1% in Nourivan™ Antiox
Mometasone furoate 0.1% in Occluvan™
Mometasone furoate 0.1% in Versatile™
Mometasone furoate 0.1% in Versatile™ Rich
Nadolol 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Nadolol 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Nadolol 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Naltrexone HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Naltrexone HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Naltrexone HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Naproxen 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Naproxen 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Naproxen 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Nicotinamide (vit. B3) 0.5% in TrichoCond™
Nicotinamide (vit. B3) 0.5% in TrichoSerum™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Emolivan™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Fitalite™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Nourilite™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Nourivan™ Antiox
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Occluvan™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Seraqua™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Versatile™
Nicotinamide (vit. B3) 2 - 5% in Versatile™ Rich
Nifedipine 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Nifedipine 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Nifedipine 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Nitrendipine 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Nitrendipine 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Nitrofurantoin 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Nitrofurantoin 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Nitrofurantoin 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Omeprazole 2 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Omeprazole 5 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Ondansetron HCl 0.8 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ondansetron HCl 0.8 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ondansetron HCl 0.8 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Oseltamivir (as phosphate) 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Oseltamivir (as phosphate) 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Oseltamivir (as phosphate) 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Oseltamivir (as phosphate) 6 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Oseltamivir (as phosphate) 6 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Oseltamivir (as phosphate) 6 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Oxandrolone 3 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Oxandrolone 3 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Oxandrolone 3 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Oxybutynin 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Oxybutynin 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Pantoprazole sodium 3 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Penicillamine 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Penicillamine 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Penicillamine 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Pentoxifylline 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Pentoxifylline 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Pentoxifylline 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Permethrin 5% in Emolivan™
Permethrin 5% in Fitalite™
Permethrin 5% in Nourilite™
Permethrin 5% in Versatile™ Rich
Phenobarbital 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Phenobarbital 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Phenobarbital 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Phenobarbital 9 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Phenobarbital 9 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Phenobarbital 9 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Phenytoin 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Phenytoin 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Phenytoin 15 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Pigmerise™ 20 % in Fitalite™
Prednicarbate 0.1% in TrichoOil™
Prednisolone sodium phosphate 1.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Prednisolone sodium phosphate 1.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Prednisolone sodium phosphate 1.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Prednisone 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Prednisone 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Prednisone 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Pregabalin 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Pregabalin 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Pregabalin 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Procarbazine HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Procarbazine HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Procarbazine HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Progesterone 0.5% to 1% in TrichoSol™
Propranolol HCl 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Propranolol HCl 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Propranolol HCl 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Propranolol HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Propranolol HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Propranolol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Propranolol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Propranolol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Propylthiouracil 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Propylthiouracil 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Propylthiouracil 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Prostaquinon™ 3% in Espumil™
Prostaquinon™ 3% in TrichoOil™
Prostaquinon™ 30% in Nourisil™
Pyrazinamide 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Pyrazinamide 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Pyridoxine HCl (vit. B6) 0.5% in TrichoCond™
Pyridoxine HCl (vit. B6) 0.5% in TrichoSerum™
Pyridoxine HCl (vit. B6) 0.5% in TrichoWash™
Pyridoxine HCl (vit. B6) 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Pyridoxine HCl (vit. B6) 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Pyridoxine HCl (vit. B6) 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Quinidine sulfate 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Quinidine sulfate 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Quinidine sulfate 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Rabeprazole 3 mg/ml in SyrSpend® SF Alka
Ranitidine HCl 14 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ranitidine HCl 14 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ranitidine HCl 14 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Resorcinol 5 - 15% in Nourivan™ Antiox
Retinol (vit. A) 0.4% in Fitalite™
Retinol (vit. A) 0.4% in Nourilite™
Retinol (vit. A) 0.4% in Nourivan™ Antiox
Retinol (vit. A) 0.4% in Seraqua™
Retinol (vit. A) 0.4% in Versatile™
Retinol (vit. A) 0.4% in Versatile™ Rich
Retinol (vit. A) 1% in TrichoCond™
Retinol (vit. A) 1% in TrichoOil™
Riboflavin (vit. B2) 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Riboflavin (vit. B2) 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Riboflavin (vit. B2) 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Rifampin (rifampicin) 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Rifampin (rifampicin) 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Rifampin (rifampicin) 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Salicylic acid 0.5 - 10% in Versatile™
Salicylic acid 0.5 - 10% in Versatile™ Rich
Salicylic acid 0.5 - 20% in Emolivan™
Salicylic acid 0.5 - 20% in Nourilite™
Salicylic acid 0.5 - 20% in Occluvan™
Salicylic acid 0.5 - 5% in Fitalite™
Salicylic acid 6% in TrichoOil™
Salicylic acid 6% in TrichoWash™
Sertraline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Sertraline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Sertraline HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Shea butter 1 - 20% in Emolivan™
Shea butter 1 - 20% in Occluvan™
Shea butter 1 - 20% in Versatile™
Shea butter 1 - 5% in Fitalite™
Shea butter 1 - 8% in Nourivan™ Antiox
Sildenafil citrate 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Sildenafil citrate 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Sildenafil citrate 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Simvastatin 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Simvastatin 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Simvastatin 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Sodium hyaluronate 1% in Nourilite™
Sodium hyaluronate 1% in Nourivan™ Antiox
Sodium hyaluronate 1% in Seraqua™
Sotalol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Sotalol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Sotalol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Spironolactone 1% in TrichoSol™
Spironolactone 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Spironolactone 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Spironolactone 2 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Spironolactone 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Spironolactone 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Spironolactone 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Spironolactone 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Spironolactone 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Spironolactone 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Spironolactone 5 mg and hydrochlorothiazide 5 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Spironolactone 5 mg and hydrochlorothiazide 5 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Spironolactone 5 mg and hydrochlorothiazide 5 mg per ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Sulfadiazine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Sulfadiazine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Sulfadiazine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Sulfasalazine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Sulfasalazine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Sulfasalazine 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Sulfur 5 - 10% in Emolivan™
Sulfur 5 - 10% in Nourilite™
Sulfur 5 - 10% in Occluvan™
Sulfur 5 - 10% in Versatile™
Sulfur 5 - 10% in Versatile™ Rich
Sulfur 5 - 8% in Nourivan™ Antiox
Sulfur 5% in Fitalite™
Tacrolimus (as monohydrate) 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tacrolimus (as monohydrate) 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tacrolimus (as monohydrate) 0.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tacrolimus (as monohydrate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tacrolimus (as monohydrate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tacrolimus (as monohydrate) 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Emolivan™
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Fitalite™
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Nourilite™
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Nourivan™ Antiox
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Occluvan™
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Versatile™
Tacrolimus 0.03 - 0.5% in Versatile™ Rich
Tacrolimus 0.1% in TrichoOil™
Tacrolimus 0.1% in TrichoSol™
Terbinafine HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Terbinafine HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Terbinafine HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tetracycline HCl 2 - 3% in Nourivan™ Antiox
Tetracycline HCl 2 - 3% in Versatile™
Tetracycline HCl 2 - 3% in Versatile™ Rich
Tetracycline HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tetracycline HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tetracycline HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Thiamine HCl (vit. B1) 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Thiamine HCl (vit. B1) 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Thiamine HCl (vit. B1) 100 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Thioguanine 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Thioguanine 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Thioguanine 2.5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tiagabine HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tiagabine HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tiagabine HCl 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 20% in Emolivan™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 20% in Nourilite™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 20% in Occluvan™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 20% in Seraqua™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 20% in Versatile™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 20% in Versatile™ Rich
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 5% in Fitalite™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 5% in Nourisil™
Tocopherol (vit. E) 0.5 - 8% in Nourivan™ Antiox
Tocopherol (vit. E) 2% in TrichoCond™
Tocopherol (vit. E) 2% in TrichoOil™
Tocopherol (vit. E) 2% in TrichoWash™
Topiramate 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Topiramate 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Topiramate 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tramadol HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tramadol HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tramadol HCl 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tramadol HCl 30 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tramadol HCl 30 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tramadol HCl 30 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tramadol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tramadol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Tramadol HCl 5 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Tretinoin 0.01 - 0.1% and minoxidil 5% in Espumil™
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Espumil™
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Fitalite™
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Nourilite™
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Nourivan™ Antiox
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Seraqua™
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Versatile™
Tretinoin 0.01 - 0.1% in Versatile™ Rich
Tretinoin 0.01 - 1% in TrichoFoam™
Tretinoin 0.01 - 1% in TrichoSol™
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Emolivan™
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Fitalite™
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Nourilite™
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Nourivan™ Antiox
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Occluvan™
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Versatile™
Triamcinolone acetonide 0.025 - 0.1% in Versatile™ Rich
Triamcinolone acetonide 0.05 - 0.1% in TrichoSol™
TrichoFactor™ 2.5% in TrichoFoam™
TrichoFactor™ 2.5% in TrichoSol™
Trimethoprim 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Trimethoprim 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Trimethoprim 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Urea 5 - 10% in Emolivan™
Urea 5 - 10% in TrichoOil™
Urea 5 - 10% in TrichoWash™
Urea 5 - 20% in Nourilite™
Urea 5 - 40% in Fitalite™
Urea 5 - 40% in Seraqua™
Urea 5 - 40% in Versatile™
Urea 5 - 40% in Versatile™ Rich
Ursodiol (ursodeoxycholic acid) 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ursodiol (ursodeoxycholic acid) 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ursodiol (ursodeoxycholic acid) 20 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Ursodiol (ursodeoxycholic acid) 30 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Ursodiol (ursodeoxycholic acid) 30 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Ursodiol (ursodeoxycholic acid) 30 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Valsartan 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Valsartan 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Valsartan 4 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Vancomycin HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Vancomycin HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Vancomycin HCl 25 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Vancomycin HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Vancomycin HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Vancomycin HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
VEGF TrichoFactor™ 2.5% in TrichoFoam™
VEGF TrichoFactor™ 2.5% in TrichoSol™
Verapamil HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Verapamil HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Verapamil HCl 50 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Warfarin sodium 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Warfarin sodium 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Warfarin sodium 1 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)
Zinc oxide 1 - 10% in Versatile™
Zinc oxide 1 - 25% in Nourilite™
Zinc oxide 1 - 25% in Nourisil™
Zinc oxide 1 - 25% in Versatile™ Rich
Zinc oxide 1 - 40% in Emolivan™
Zinc oxide 1 - 40% in Occluvan™
Zinc oxide 1 - 5% in Fitalite™
Zinc oxide 1 - 8% in Nourivan™ Antiox
Zinc sulfate 1 - 10% in Emolivan™
Zinc sulfate 1 - 10% in Nourilite™
Zinc sulfate 1 - 10% in Occluvan™
Zinc sulfate 1 - 10% in Versatile™
Zinc sulfate 1 - 10% in Versatile™ Rich
Zinc sulfate 1 - 5% in Fitalite™
Zinc sulfate 1 - 8% in Nourivan™ Antiox
Zonisamide 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Zonisamide 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 (powder for reconstitution)
Zonisamide 10 mg/ml in SyrSpend® SF PH4 NEO (powder for reconstitution)