Ύπαρξη parabens σε πόσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα

Τρί, 10/01/2017

Τα parabens είναι μια ομάδα συντηρητικών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πόσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα και εμποδίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

Παρά το γεγονός ότι τα parabens χρησιμοποιούνται ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολλά κυκλοφορούντα έτοιμα εμπορικά σκευάσματα  σε χώρες της Ε.Ε., η χρήση τους συνδέεται με ορισμένους κινδύνους υγείας για τον άνθρωπο και θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους όποτε αυτό είναι εφικτό όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).1 Αναφορικά με το propyl paraben, δεν υπάρχει καμία αποδεκτή δοσολογία ημερήσιας πρόσληψης για παιδιά που να έχει ανακοινωθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA): "το propyl paraben δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιατρικά φάρμακα για νεογνά, βρέφη και μικρά παιδιά. Ούτε καν για σύντομο χρονικό διάστημα”.2

Επίσης, υπάρχουν ακόμα πολλές εμπορικά διαθέσιμες βάσεις πόσιμου εναιωρήματος οι οποίες περιέχουν αυτά τα συντηρητικά. Η κατοχυρωμένη βάση εναιωρήματος SyrSpend® SF της Fagron δεν περιέχει parabens ή άλλα ανεπιθύμητα έκδοχα και επομένως είναι κατάλληλη προς χρήση από μια ευρεία ομάδα ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.


1Kozarewicz P, European Medicines Agency. Preservatives, are they safe? May 31st 2010.

2European Commission (Scientific Committee). Parabens used in cosmetics. October 2011