ΝΕΟ Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εργαστήρια Φαρμακείων.

Δευ, 28/01/2019

Νέο Επιδοτούμενο πρόγραμμα για Εργαστήρια Φαρμακείων

 

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  06/02/2019

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  19/04/2019

 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων  10.000€ - 150.000€

Επιδότηση 50%

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εγκαταστάσεις, Μηχανήματα και Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας!