Καινοτόμα λύση για τη θεραπεία της φωτογήρανσης δέρματος

Τετ, 23/09/2015

Η βαθμιδωτή γήρανση του δέρματος οδηγεί σε δομικές και βιοχημικές αλλαγές με άμεσο επακόλουθο την μείωση του πάχους της επιδερμίδας, ιδίως στον γυναικείο πληθυσμό και ιδιαίτερα σε ιδιάζουσες περιοχές όπως το πρόσωπο, ο λαιμός, το άνω μέρος του θώρακα και οι βραχίονες [2]. Το πάχος της επιδερμίδας μειώνεται παροδικά με την αύξηση της ηλικίας με καταγραφόμενο ποσοστό 6,4% ανά δεκαετία, με παράλληλη μείωση των επιδερμικών κυττάρων. Όπως και στην επιδερμίδα το πάχος του  χορίου μειώνεται αυξανόμενης της ηλικίας με αποτέλεσμα την άμεση απόπτωση των ινοβλαστών και άλλων κυττάρων. Το ποσοστό των γλυκοζαμινογλυκανών που παράγονται από τους ινοβλάστες, το υαλουρονικό οξύ, την ελαστίνη και το κολλαγόνο, πλειοψηφώντας ως συστατικά του χορίου [1], μειώνονται [2] με αποτέλεσμα την εμφάνιση χαλάρωσης του δέρματος, απώλειας της σταθερότητας και εμφάνιση των ρυτίδων.

Το δέρμα, ως ενιαίο σύστημα του ανθρωπίνου σώματος, είναι επιρρεπές στο πέρασμα του χρόνου αποτελώντας έναν από τους χαρακτηριστικούς ηλικιακούς δείκτες των ατόμων [2]. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδίως οι ασθενείς, κατά τη μέση ηλικία εμφανίζουν το λιγότερο μια ή και περισσότερες διαδερμικές διαταραχές σε ευρύ φάσμα της κλίμακας επικινδυνότητας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της ζωής τους [2]. Καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων βαίνει αυξανόμενο τα δερματολογικά τους προβλήματα τυγχάνουν άμεσης κλινικής μελέτης ώστε να αποσαφηνιστούν [2].

Ασθένειες ή παθήσεις του δέρματος τυγχάνουν πρόληψης ή θεραπείας μέσω βιοδιέγερσης και αναγέννησης των ιστών, ενεργοποιώντας τους ινοβλάστες και οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγή του κολλαγόνου, της ελαστίνης και του υαλουρονικού οξέος. Ο EPIfactor® αποτελεί βιοταυτόσημο του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα ο οποίος παράγεται βιοτεχνολογικά. Η δράση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) ενεργοποιεί τους ινοβλάστες με άμεση αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος στη μεσοκυττάρια μήτρα [2]. Επιτυγχάνεται ως άμεσο επακόλουθο η βελτίωση της ποιότητας του δέρματος συνολικά, καθώς ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας EGF επιταχύνει τη βιοδιέγερση και λειτουργία των μηχανισμών που τονώνουν την παραγωγή κολλαγόνου και άλλων γλυκοζαμινογλυκανών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της αγωγής να οδηγούμαστε σε αποτελέσματα λιγότερης χαλάρωσης, ήπιων λεπτών ρυτίδων και βαθιάς ενυδάτωσης. Ο EPIfactor® είναι πρωτεΐνη γενικά ασταθής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω της χρήσης του σε εξατομικευμένα γαληνικά παρασκευάσματα από τον φαρμακοποιό.

 


[1] Chung JH, Seo JY; Choi HR et al. Modulation of skin collagen metabolism in aged and photoaged human skin in vivo. Journal of Investigative Dermatology 2001; 117 (5):

1218-1224.

[2] Miranda A. Farage, Kenneth W. Miller, Peter Elsner, Howard I. Maibach. Characteristics of the aging skin. Advances in wound care. 2013; 2 (1): 1-4

[3] Bolognia JL. Dermatologic and cosmetic concerns of the older woman. Clin Geriatric Med. 1993; 9 (1): 209-229.