Η Fagron Hellas διενεργεί έρευνα αντίληψης της ποιότητας του Compounding.

Πέμ, 14/05/2015

Η Fagron Hellas ABEE διενεργεί έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα των γαληνικών φαρμάκων.

Στην έρευνα που διενεργείται ως τη 1η Ιουνίου 2015 μπορούν αν συμμετέχουν όλοι οι φαρμακοποιοί συμπληρώνοντας ανώνυμα το ερωτηματολόγιο με απλές ερωτήσεις σύμφωνα με τη δική τους προσωπική κρίση και γνώμη.

Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση με δώρο ένα θερμικό μαγνητικό αναδευτήρα αξίας €390. Συμμετέχοντες στην κλήρωση είναι όσοι φαρμακοποιοί ακλούθησαν τη διαδικασία που περιγράφεται στην έρευνα ως την 1η Ιουνίου 2015. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2015 παρουσία συμβολαιογράφου.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα κάντε κλικ εδώ.

Κωδικός: fagron