Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση μεθυλισοθειαζολινόνης

Πέμ, 05/05/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ανακοίνωσε τη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τη παρουσία μεθυλισοθειαζολινόνης (methylisothiazolinone ή ΜΙ) σε εκπλυνόμενα καλλυντικά προϊόντα, προτείνοντας τον άμεσο περιορισμό ή και απαγόρευση χρήσης ιδιαιτέρως σε προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης / απορρόφησης. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και την αξιολόγηση κλινικών δοκιμών, η ευαισθητοποίηση κατά τη χρήση της μεθυλισοθειαζολινόνης βαίνει συνεχώς αυξανόμενη κατά την Ευρώπη με ιδιάζουσες περιπτώσεις τα συμπτώματα σε παιδιά κατά τη χρήση υγρών χαρτομάντιλων ή / και καλλυντικών.

Η Μεθυλισοθειαζολινόνη χρησιμοποιείται ως συντηρητικό μέσο σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκέντρωση έως 0,01% (100 ppm). Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της ανωτέρω συγκέντρωσης ως εξής:

  • Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της MI 0,0015% (15 ppm) σε εκπλυνόμενα προϊόντα, με την απαραίτητη προϋπόθεση αναγραφής της κάτωθι επισήμανσης επί του προϊόντος ''το προϊόν  περιέχει μεθυλισοθειαζολινόνη''
  • Απαγόρευση της χρήσης ΜΙ ως συντηρητικού μέσου σε καλλυντικά προϊόντα εφαρμογής επί του τριχωτού της κεφαλής.

Η ενδελεχής έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεπικουρούμενη από τη δημόσια διαβούλευση καταδεικνύει τη σημασία κατοχύρωσης της ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων συστατικών και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην υγεία των καταναλωτών.

Οι βάσεις Fagron Advanced Derma δεν περιέχουν μεθυλισοθειαζολινόνη ή άλλα μη συμμορφούμενα συστατικά που καθίστανται επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.