Δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια βάση συμβατότητας με δραστικές ουσίες για ένα και μοναδικό μέσο εναιώρησης

Πέμ, 29/10/2015

Για ασθενείς που χρειάζονται διαφορετική δοσολογία φαρμάκου από αυτή που κυκλοφορεί στην αγορά, που παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάποση ή λαμβάνουν φαρμακοθεραπεία μέσω ρινο-γαστρικού σωλήνα, η παρασκευή ενός φαρμάκου σε μορφή πόσιμου εναιωρήματος είναι μία συνήθης φαρμακευτική πρακτική [1].

Η παρασκευή ενός πόσιμου εναιωρήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόκληση σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα του παρασκευάσματος [1-3]. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας, η Fagron μελετά τη σταθερότητα περισσότερων από 100 ευρέως χρησιμοποιούμενων δραστικών φαρμακευτικών συστατικών (APIs) σε SyrSpend® SF και δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Οι συγκεντρώσεις των APIs που έχουν επιλέγει για κάθε μελέτη διευκολύνουν τη δοσολογία για παιδιά και/ή ενήλικες, βασίζονται σε μια εκτενή ανασκόπηση των συχνά συνταγογραφούμενων συγκεντρώσεων, στην επιστημονική βιβλιογραφία και (δια) εθνικά συνταγολόγια.

Τα πρώτα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μελετών δημοσιεύτηκαν αυτό το μήνα στο περιοδικό International Journal of Pharmaceutical Compounding. Το άρθρο αναφέρει ότι το SyrSpend® SF είναι ιδιαίτερα συμβατό με δραστικές ουσίες διαφορετικών φαρμακολογικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων:

  • Amiodarone HCl
  • Furosemide
  • Hydrocortisone hemisuccinate
  • Hydrocortisone sodium phosphate
  • Nifedipine
  • Phenobarbital
  • Prednisolone sodium phosphate
  • Ranitidine HCl
  • Simvastatine
  • Spironolactone

Μια online λίστα των διαθέσιμων συνταγών παρασκευής εναιωρημάτων με τη χρήση του SyrSpend® SF είναι παρέχεται δωρεάν στη βάση δεδομένων Compounding Matters.

 

 

[1] Glass BD, Haywood A. Stability considerations in liquid dosage forms extemporaneously prepared from commercially available products. J Pharm Pharmaceut Sci 2006; 9(3):398-426.

[2] Brion F, Nunn AJ, Rieutord A. Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children in European hospitals. Acta Paediatr 2003; 92:486-490.
[3] Conroy S. Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children in European hospitals. Acta Paediatr 2003; 92:408-410.