Διαδερμική απορρόφηση φαρμάκων στις θεραπείες διαχείρισης πόνου

Παρ, 20/11/2015

Η διαχείριση του πόνου θεωρείται ένας από τους πιο διαδεδομένους τομείς υποβολής σε θεραπευτική αγωγή. Με τη διαδερμική μορφή θεραπείας για τη χορήγηση φαρμάκου η αντιμετώπιση του προβλήματος στόχου είναι επιτυχής με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των κλινικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Το κύριο πλεονέκτημα της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκου είναι κυρίως η άμεση μείωση και αποφυγή ανεπιθύμητων παρενεργειών που μπορούν διαφορετικά να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς ή να περιορίσουν τη συμμόρφωση τουμε τη φαρμακοθεραπεία. Επίσης, η χορήγηση θεραπευτικών μορφών τοπικά βοηθά ο ασθενής να υποβάλλεται σε μία στοχευμένη θεραπεία μειώνοντας τον κίνδυνο συσσώρευσης των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) σε ιστούς διαφορετικούς από τους ιστούς – στόχους που είναι δεδομένη με την παρατεταμένη χορήγηση τους που δύναται να είναι επιβλαβής για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. [1,2] Το αποτέλεσμα της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκου είναι οι συγκεντρώσεις φαρμάκων να διαχέονται άμεσα στο σημείο της φλεγμονής ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το φαινόμενο αρνητικών συστηματικών συγκεντρώσεων.

Κατά κύριο λόγο, ο νευροπαθητικός πόνος είναι το αποτέλεσμα ενός νευροπαθητικού τραυματισμού ή διαφοροποίησης εντός του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κλινικές μελέτες υποστηρίζουν πως δοσολογικά σχήματα εφαρμοζόμενα τοπικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου αποτελεσματικά ( π.χ. σύστημα πολύπλευρων αγωγών διάχυσης. [4-9] Σε πολλές περιπτώσεις, ο πόνος και η φλεγμονή εντοπίζονται μεμονωμένα και η συγκέντρωση του φαρμάκου στο σημείο της χορήγησης μπορεί να κυμανθεί έως και 30 φορές υψηλότερα με τη διαδερμική χορήγηση σε σχέση με την per os.

Έχοντας επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για ταχεία διαδερμική απορρόφηση των δραστικών συστατικών (APIs) διαμέσου του δερματοεπιδερμιδικού φραγμού, η Pentravan® θεωρείται ως η ιδανική βάση κρέμας για την παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων σε περιπτώσεις θεραπείας πόνου, ορμονοθεραπείας αλλά και για παρασκευές με χρήση αντιφλεγμονωδών, κορτικοστεροειδών, μυοχαλαρωτικών, αναισθητικών και άλλων δραστικών ουσιών, όπου είναι επιθυμητή η διαδερμική απορρόφηση.

 


[1] Erickson B, Brown S. Pain from arthritis and postpolio syndrome. International Journal ofPharmaceutical Compounding. 2010; 14(3): p. 183-186.
[2] Bryant-Snure SJ, Muller G. Pain from degenerative disc disease. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2010; 14(3): p. 187-190.  
[3] Mestayer III RF. Pain after spinal infusion. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2010; 14(3): p. 191-192. 
[4] McNulty JP.Update on managing neuropathic pain. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2009; 13(3): p.182-190.
[5] Alexander K, Wynn T. Transdermal gel in the treatment of postoperative pain. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2007; 11(3): p. 181-184.
[6] Franckum J, Ramsay D, Das NG et al. Pluronic lecithin organogel for local delivery of anti-inflammatory drugs. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2004; 8(2): p.101-105.
[7] Barkin R. Topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs: the importance of drug, delivery, and therapeutic outcome. American journal of therapeutics. 2012. PMID: 22367354.
[8] Jones M. Clinical nuggets and pearls: chronic neuropathic pain and opioid tolerance. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2002; 6(1): p. 4-6.    (9) Cabaleiro J. Assessing and treating neuropathic pain. Home healthcare nurse: the journal for the home care and hospice professional. 2002; 20(11): p. 718-723.
[9] Cabaleiro J. Assessing and treating neuropathic pain. Home healthcare nurse: the journal for the home care and hospice professional. 2002; 20(11): p. 718-723.
[10] Vadaurri V. Topical treatment of neuropathic pain. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2008; 12(3):p. 182-190.
[11] Sharma N, Agarwal G, Rana AC et al. A review: transdermal drug delivery system: a tool for noveldrug delivery system. International journal of drug development & research. 2011; 3(3): p. 70-84.
[12] Alexander K, Wynn T. Transdermal gel in the treatment of postoperative pain. International Journal of PharmaceuticalCompounding. 2007; 11(3): p. 181-184.
[13] Lehman PA, Raney SG. In vitro percutaneous absorption of Ketoprofenand Testosterone: comparison of Pluronic Lecithin Organogel vs. Pentravan® cream. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 2012; 16(43): p. 248-252.