Compounding Matters

Το Compounding Matters, μια παγκόσμια πρωτοβουλία της Fagron, προσφέρει στον ιατρό και φαρμακοποιό ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων συνταγών που συνδέονται με τις θεραπευτικές ενδείξεις για τις οποίες μπορούν να συνταγογραφηθούν. Οι ιατροί μπορούν να βρουν συνταγές με βάση τη θεραπευτική ένδειξη, αναλόγως της εξατομικευμένης ανάγκης του ασθενή τους. Οι φαρμακοποιοί μπορούν να βρουν συνταγές μαζί με τις μεθόδους παρασκευής τους. Το Compounding Matters είναι δωρεάν υπηρεσία της Fagron προς όλους τους ιατρούς και φαρμακοποιούς.